0312 244 60 46

Biz Yönetime Bakalım, Siz İşinize

ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLER BASINDA BİZ REFERANSLAR İLETİŞİM


KİMLİK BİLDİRME KANUNU

  • 1.2.2020
  • Yorum:0
  • Bu Yazı 497 defa görüntülenmiştir.

Kimlik Bildirme Kanunu Hakkında...


Kimlik Bildirme Kanunu

Kabul Tarihi : 26/6/1973

Madde 1 – Bu kanunda sayılan,özel veya resmi,her türlü konaklama, dinlenme,bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar,oturanlar,çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu kanunun hükümlerine göre yapılır.

Askeri konaklama,dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 5 – Binalarda kapıcı,kaloriferci,bekçi telefoncu ve benzeri idari,teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışanlar için,bunların işe başlamalarını izleyen üç gün içinde

a)Bağımsız bir bölüm teşkil eden konutlarda sahip veya kiracı,

b)Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun bu  konuda kendi adına yetkili kıldığı bir üye tarafından örneğine uygun kimlik bildirme  belgesinin doldurulup mahalli genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

(Değişik:29/8/1996-4178/8 mad.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.

Madde 7 – Geçici yer değiştirmelerde;

a) Konutlarda otuz günden fazla kalacak misafir için aile reisi,

b) Yaylak ve kışlak gibi yerlerde mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi  tarafından örneğine uygun bildirim. üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.

Madde 11 – Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarda bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını,çalışıp çalışmadığını,garaj, kömürlük,boş daire gibi bölümlere saklanmalar,sığınmalar,bazı eşya ve maddeleri  gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların,bu kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri  hususları,bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.

PAYLAŞ